nuostata

nuostata
nuostata statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Asmenybės parengtis įprastai reaguoti į aplinkos poveikius. Nuostata susiformuoja arba staiga, arba per ilgesnį laiką įgyjant patirties (tam tikrų žinių, įspūdžių, įgūdžių, įpročių, požiūrių), kuri lemia vienodo įprasto atsako į aplinkos poveikius (kito mintis, susidariusią situaciją) turinį ir būdą. Pakeisti nuostatas galima tokiu pat būdu, kaip ir jas sudaryti: sukelti įspūdį, pamokyti, įtikinti, atlikti tam tikrą darbą. 2) Nuo grupės normų priklausomas kryptingumas standartiškai reaguoti į klausimus, kitokius aplinkos poveikius (socialinė nuostata). Mokykla formuoja socialines nuostatas į darbą, žmones, mokymąsi. 3) Stereotipiškas atsakas į dirginimą, priklausomas nuo pastovios vidinės būsenos (dirgiklis → nuostata → atsakas) (motorinė nuostata). Ja galima paaiškinti stereotipišką, standartišką, įprastinį elgesį bei veiklą. Nuostata yra paprasčiausias asmenybės dispozicijų darinys. Sudėtingesnėmis dispozicijomis laikomos pažiūros ir įsitikinimai, įsitikrinimai, idealai. Asmenybės pozicija psichologine struktūra sudėtingesnė už nuostatą – joje glūdi įsisąmonintos ir įprasmintos pažiūros (kognityvus komponentas), emocijos, valia, sudarančios stabilią žinojimo, išgyvenimų ir veiklos vienovę. Aukščiausia asmenybės dispozicija laikoma vertybinė orientacija, nes ji apibūdina subrendusios asmenybės parengtį veikti pagal vertybes, kurių pagrindas – reikšmingos pažiūros, įsitikinimai, nuostatos, pozicijos. atitikmenys: angl. attitude vok. Einstellung rus. установка

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nuostata — statusas T sritis informatika apibrėžtis Bet koks programos parametras (savybė), kurio reikšmę galima nustatyti, ir ji išlieka, kol vėl bus pakeista. Įdiegus programą būna jau nustatytos tam tikros reikšmės, kurios vadinamos ↑numatytosiomis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • nuostata — núostata dkt. Výraujanti núostata …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuostata — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Išankstinis psichologinis individo susiorientavimas veikti, įvykęs dėl visybinės subjekto modifikacijos. Nuostata lemia visų sąmonės vyksmų, elgesio ir veiklos konkrečioje situacijoje kryptį ir …   Sporto terminų žodynas

  • nuostata — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Normatyvinio dokumento turinio loginė dalis (kaip pranešimas, instrukcija, rekomendacija ar reikalavimas). atitikmenys: angl. provision vok. Festlegung, f rus. положение, n pranc.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • nuostata — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ilgalaikis teigiamas arba neigiamas nusiteikimas kieno nors atžvilgiu, požiūris į ką nors, turintis pažintinį ir jausminį aspektą. atitikmenys: angl. attitude; set vok. Einstellung, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • nuostata — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus parengtis, polinkis vienaip ar kitaip reaguoti į kurį nors objektą, numatyti situaciją, atlikti su tuo objektu susijusią tikslingą veiklą. atitikmenys: angl. attitude; set vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • nuostata — sf. (1) 1. DŽ2 psich. susidaręs nusistatymas vienodomis aplinkybėmis elgtis vienodai ar panašiai. 2. nurodymas vadovautis, direktyva: [Leninas] duodavo konkrečias nuostatas karinės strategijos klausimais (sov.) sp. Teisingos yra teorinės ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažiausioji taikiklio nuostata — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikiklio nuostata, kuri esamomis šaudymo ir pabūklų išdėstymo ugnies pozicijoje sąlygomis negali būti mažesnė; taikiklio nuostata, atitinkanti mažiausią pabūklo pakilimo kampą. Mažiausioji taikiklio nuostata… …   Artilerijos terminų žodynas

  • nuotolinio sprogdiklio nuostata — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdiklio nuostata, atitinkanti šaudymo nuotolį ir veiksmingiausią sviedinio (minos) sprogimo aukštį. Nuotolinio sprogdiklio nuostata nustatoma pagal galutinį šaudymo nuotolį šaudymo lentelėse. atitikmenys:… …   Artilerijos terminų žodynas

  • taikinio vietos kampo nuostata — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nuostata tūkstantosiomis, apskaičiuojama pagal taikinio aukštį ir geodezinį (topografinį) šaudymo nuotolį. Ši nuostata nustatoma taikiklio vietos kampo mechanizmu (minosvaidžio taikikliu). atitikmenys: angl.… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”